Centar za posjetitelje s pretećim sadržajima na otoku Biševu

Investitor
Grad Komiža
Lokacija
o. Biševo
Godina projektiranja
2016.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.