Kuća Mara

Kuća za odmor
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2011.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Izvođač
'Kvantum' d.o.o.