Kuća Županović

Kuća za odmor
Investitor
Zdravko Županović
Lokacija
Uvala Molo Trovna (o. Vis)
Godina projektiranja
2013.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.