Parter rive Kut

Uređenje jugozapadnog dijela
Investitor
Issa Adria Nautika d.o.o.
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2013.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.