Kuća Poropat

Obiteljska kuća
Investitor
Biljana i Robert Poropat
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2002.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.