Kuća Matuška

Obiteljska kuća
Investitor
Robert Matuška
Lokacija
Ženka (o. Vis)
Godina projektiranja
2011.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Izvođač
'Sicom Dalmacija gradnja' d.o.o.