Kuća Barth

Obiteljska kuća
Investitor
Igor Barth
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2010.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.