Obnova sklopa Duboković

Investitor
Privatni
Lokacija
Pitve (o. Hvar)
Godina projektiranja
2013.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.