Kuća Barač

Obiteljska kuća
Investitor
Katija Barač
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2005.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.