Kuća G

Obiteljska kuća
Lokacija
Grad Vis
Godina projektiranja
2020.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Suradnik
Jani Mardešić dipl.ing.arh.