Kuća Mala Mara

Kuća za odmor
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2015.
Godina realizacije
2018.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Projektni tim
Darko Fadić
Ante Mustapić
Ivo Žuvela
Vlado Nigojević
Izvođač
'Kvantum' d.o.o., Prelog