Kuća A

Gospodarsko–ugostiteljska građevina
Investitor
Privatni
Lokacija
O. Vis
Godina projektiranja
2016.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.