Kuća M

Kuća za odmor
Investitor
Privatni
Lokacija
O. Vis
Godina projektiranja
2012.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.