Dječje igrališta 'Bašta'

Investitor
Grad Komiža
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2015.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.