Slastičarnica 'Cukar'

Uređenje poslovnog prostora
Investitor
Jasminka Zabarlin
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2013.
Projektanti
Jani Mardešić dipl.ing.arh.
Ante Mardešić dipl.ing.arh.