Ulazni prostor groblja u Komiži

Uređenje ulaznog prostor
Investitor
Nautički centar Komiža d.o.o.
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2012.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.