Stan Vitaljić

Uređenje stana
Investitor
Irma i Franci Vitaljić
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2019.
Projektant
Jani Mardešić dipl.ing.arh.