Kuća Cambarlin

Rekonstrukcija obiteljske kuće
Investitor
Obitelj Zambarlin
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2019.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.