Adaptacija dječjeg vrtića

Građevina izgrađena 1964.
Autor: Stjepan Planić, arhitekt
Investitor
Grad Komiža
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2018.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.