Kuća Matas

Obiteljska kuća
Investitor
Neven Matas
Lokacija
Kladnjice
Godina projektiranja
2015.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.