Kuća Kotorčević

Obiteljska kuća
Investitor
Jelena Kotorčević
Lokacija
Ženka (o. Vis)
Godina projektiranja
2012.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.