Kuća P

Obiteljska kuća
Investitor
Privatni
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2011.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.