Kuća Newborough 02

Dvorišna kuća sa bazenom
Investitor
Lord Robert Newborough
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2009.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Izvođač
'Jelkon-gradnja' d.o.o.