Kuća Ivanišević

Obiteljska kuća
Investitor
Gorana Ivanišević
Lokacija
Komiža
Godina projektiranja
2007.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Izvođač
'Grading' d.o.o.