Kuća Mesić

Rekonstrukcije i dogradnje obiteljske kuće
Investitor
Zvonko Mesić
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2000.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.
Izvođač
'Megrad' d.o.o.