Feniks u Komiži

Časopis Oris / 83

Više od pedeset godina nakon njihova nastanka, četiri antologijska rada Ivana Vitića doživljavaju različite sudbine. Dok su stambeni kompleks u zagrebačkoj Laginjinoj ulici i Paviljon 40 Zagrebačkog Velesajma izloženi propadanju, odnosno devastaciji, bivši Dom Armije u Šibeniku renoviran je i transformiran u Gradsku knjižnicu tako da danas tek podsjeća na izvornu, u mnogim aspektima, paradigmatsku zgradu. Međutim, Dom kulture u Komiži, devastiran devedesetih, zasjao je opet snagom originala zahvaljujući inicijativi Udruženja hrvatskih arhitekata, angažmanu Grada Komiže te, dakako, umijeću i maru komiškog arhitekta Ante Mardešića.