Kuća Mala Mara

Kuća za odmor
Lokacija
Vis
Godina projektiranja
2015.
Projektant
Ante Mardešić dipl.ing.arh.